toggle menu

Financiele Planning en pensioenadvies

Wie wil er nu niet eerder stoppen met werken? Bijna dagelijks staan de nieuwsberichten vol met artikelen over “het pensioen”. Hoe zit het eigenlijk met uw oudedagsvoorziening. Bijna iedereen heeft wel iets geregeld en de meeste mensen hebben zelfs meerdere spaarpotten voor later. Dat kan de overwaarde zijn van de eigen woning, pensioenregelingen opgebouwd bij werkgevers, spaarrekeningen of uitkerende lijfrente rekeningen/verzekeringen. Maar zijn al deze potjes voldoende om te genieten van een onbezorgd pensioen? Kunt u eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken? En welke pensioenspaarpotten kunt u dan het beste als eerste gebruiken voor een pensioenaanvulling.

Wij hebben kennis van sociale en fiscale wetgeving. We kennen de pensioenmarkt, de verzekeringslijfrente mogelijkheden en zijn specialist in hypothecaire planning. Met deze kennis en ervaring brengen wij uw financiële mogelijkheden in beeld. 
Is er voldoende eigen vermogen en hebt u voldoende inkomen? Dan helpen wij u met nalatenschapsplanning en eventuele schenkingsconstructies.

Werkwijze

1. Kennismaking

Elk contact tussen u en ons begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat doen we bij u thuis. Wij zijn flexibel en niet gebonden aan vaste kantoor uren. Samen bespreken we uw wensen en nemen we onze werkwijze door. Wij informeren u over de kosten en de procedures. Met de gegeven antwoorden stellen we een persoonlijk profiel vast. We maken een QuickScan van de mogelijkheden. Wanneer u besluit zaken met ons te gaan doen, spreken we samen de werkzaamheden af. De vervolg werkzaamheden worden afgerekend op basis van een ons uurtarief.

2. Inventarisatie

Na het eerste gesprek vragen wij enkele relevante gegevens op. De volgende stap is het maken van een financieel overzicht. Dit begint met een inventarisatie van uw huidige financiële situatie. We gebruiken daarbij geavanceerde web tools die het inventariseren vergemakkelijken en waardoor we de kosten laag kunnen houden.  
Dit geeft u inzicht in zaken met betrekking tot uw gezinssituatie, inkomen, uitgaven, pensioenen, sparen, beleggen en (levens)verzekeringen. Pas wanneer we dit helder hebben, kunnen we een gedegen advies geven gericht op uw wensen en doelen voor de toekomst.

3. Analyse

De ontvangen informatie analyseren wij en zetten we om in een totaal overzicht van uw inkomens en vermogenspositie. Wij brengen uw pensioen in beeld. 

4. Uitwerking

Tijdens een 2e gesprek informeren wij u over de mogelijkheden en bespreken we samen de verschillende pensioen scenario’s. Daarbij adviseren wij u ook over het nabestaande pensioen van uw partner. We leggen de financiële overzichten en gemaakte keuzes vast in een eindrapportage.